عروسیمون داتکام

عـروسیمون داتـکام؛

کلیه مجموعه های مرتبط با عروسی می تونند بصورت کاملا رایگان یک صفحه ی اختصاصی توی عروسیمون ایجاد کنند و خودشون رو بطور کامل به عروس و دامادها معرفی کنند.

عروس و دامادها هم می تونند به راحتی و با چند تا کلیک مجموعه های دلخواه خودشون رو انتخاب کرده و به آسانی عروسی خودشون رو مدیریت کنند.

تعـداد مجـموعـه ها
7379
تعـداد نـظــرات
3067
تعـداد مطالـب
101